Скатни покриви    Плоски покриви    Специални хидроизолации  
   Тенекиджийски услуги    Аксесоари    Топлоизолационни системи  
   Работа на труднодостъпни места    Хидроизолации в основи    

 DACH   с  п  е  ц  и  а  л  н  и     х  и  д  р  о  и  з  о  л  а  ц  и  иТераси

При проектирането и изграждането на тераси от решаващо значение е да се осигури
възможност за приспособяване към деформациите, които възникнат в резултат на температурни колебания и в същото време да се запази нейната хидроизолация. Ефективността на тези мерки зависи от полагането на подходяща хидроизолациона и отводнителна система на терасата , но също така и правилната обработка на различните детайли. Климатичните колебания представляват голямо предизвикателство за терасите, особено за онези, покрити с керамични плочки и разположени над отопляеми помещения.

Най-голямата заплаха от увреждане идва от големите температурни колебания, понякога достигащи до разлика от 60°С, в съчетание с линейни деформации на всички материали в
структурата на терасата. Освен това, дълготрайността на хидроизолационните слоеве може да бъде застрашена и от големия брой температурни промени под 0°С през зимата, както и от замръзването и
стопяването на водата в структурата на материали, използвани за изработката на терасата.Зелени покриви (Градина)

При проектирането на този вид покриви се използва дренажна композитна мембрана в съответствие с вида на покрива. Тази мембрана осигурява бързо оттичане на попадащото количество вода и защитава хидроизолационната мембрана от механично увреждане.

СИСТЕМА ЕКСТЕНЗИВЕН и ИНТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ.Резервоари и басейни

Хидроизолирането на такъв вид съоръжения е различен според вида на флуида съдържащ се в тях (питейна вода, вода за пожарна инсталация, гориво и др). Поради тези различия са приложими различни PVC, битумни и мазани системи. Правилният подбор на система е от важно значение за експлоатацията и сигурността на съоръженито.Инжекционни системи

Инжекционните системи представляват способ за спиране на течове от вътрешната страна на основите на сградите посредством инжектиране на смоли.

 

© 2013 Dach engineering