Скатни покриви    Плоски покриви    Специални хидроизолации  
   Тенекиджийски услуги    Аксесоари    Топлоизолационни системи  
   Работа на труднодостъпни места    Хидроизолации в основи    

 DACH   а  к  с  е  с  о  а  р  иНагреватели

Основната цел на системите за размразяване на лед и сняг е да предотвратяват бъдещи ремонти по покривната конструкция и фасадата на вашата сграда. Освен това предпазват хората преминаващи около сградата от падащи ледени и снежни късове. Водата замръзва в улуците, прави бариера от лед, който се изкачва нагоре и навлиза под хидроизолацията на покрива.

Освен това улуците натежават и могат да бъдат разместени от фиксираното си положение и водата да потече по фасадата на сградата, причинявайки и сериозни щети. Отоплителните кабели предпазват от натрупване на сняг по покриви улуци и други места, където това не е желателно. По този начин те предотвратяват възможността за нанасяне на щети.

 

 

 

 Снергозадържащи системи

Изчисляването на необходимия брой снегозадържащи елементи се извършва на базата на зоните на натоварване от сняг в Бъргария и е зависещ от наклона на покрива. Правилната подредба на снегозадържащите елементи позволява при покачване на температурата топенето на снежната маса става по цялата площ на покрива и предотвратява нейното свличане. 

© 2013 Dach engineering