Скатни покриви    Плоски покриви    Специални хидроизолации  
   Тенекиджийски услуги    Аксесоари    Топлоизолационни системи  
   Работа на труднодостъпни места    Хидроизолации в основи    

 DACH   х  и д  р  о  и  з  о  л  а  ц  и  и     в    о  с  н  о  в  иХидроизолации в основи

Хидроизолацията в основи е най – рисковият вид. Поради проблемите възникващи при зариване на изкопа и възможност от нарушаване на цялостта на хидроизолацията се превръща в най-трудна за ремонт. Наличието на подпочвени води на различна дълбочина усложнява допълнително монтажа и избора на хидроизолация. Правилният подбор на защита и система за хидроизолиране е от голямо значение, поради различните видове начини на монтаж (газопламъчно, обмазване, инжектиране и механично фиксиране).

 

 

 

 

 

© 2013 Dach engineering